הכנס השביעי לבטחון לאומי – חלק רביעימושב סוגיות בבניין הכוח – חלק I
יו”ר: טל ענבר, ראש המרכז לחקר החלל וכטב”ם, מכון פישר
השגת דומיננטיות מנגד – אל”ם (מיל’) עופר חרובי, חטיבה צבאית, התעשייה האוירית לישראל
יכולות טכנולוגיות להשגת דומיננטיות מודיעינית ב”תא שטח רחב” – צבי יבין, ראש קו מערכות ISR , רפאל
אחיזת שטח טקטית בטווח הלחימה באמצעות כטב”מ – אריאל ילברשטיין, מנהל שיווק ופיתוח עסקי, אלביט
5th Generation Aircraft — Shaping and Engaging in Disruptive Change
ד”ר רובין ליירד, ארה”ב

source