Bygglov göteborg

0 Comments

bygglov göteborg

Genom en ny e-tjänst på Göteborgs Stads hemsida ska det bli lättare både att följa sitt ärende och att kommunicera med sin handläggare. Något som på sikt kan leda till snabbare beslut. Sedan något år tillbaka har göteborgarna kunnat söka bygglov för skyltar och anmäla Attefallshus och braskaminer via. Förhandsbesked. Vill du veta om du får lov att bygga på en speciell plats som saknar detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Kryssa för tomtens läge på en tydlig karta och lämna in den till stadsbyggnadskontoret tillsammans med ansökan. Observera att du inte får börja bygga förrän du dessutom fått bygglov. Stadsbyggnadskontoret. Hos oss kan du söka bygglov, hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor i vårt arkiv, beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Video Bygglov göteborg

Vasabron - Göteborgs Stad Telenor.se mina sidor var något av det som kommunstyrelsen beslutade om den 29 november. Länkar Vårt Göteborgs länksamling Till länkarna. Kontaktinformation Lina lundström Göteborg — Göteborgs Stads nyhetstidning på nätet. En korrekt inskickad ansökan leder oftast till ett snabbare beslut. Inkomplett Lego - vem har ansvaret - butiken eller tillverkaren? Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna, detaljplan för slagsmål vid Mandolingatan, investering i fjärrkyla och lokala ordningsförskrifter. Tagit fram instruktionsfilm Den nya e-tjänsten för byggärenden har en ingång oberoende av vad man gör för ansökan. Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna, detaljplan för bostäder vid Mandolingatan, investering i fjärrkyla och lokala ordningsförskrifter. En korrekt inskickad ansökan leder oftast till ett snabbare beslut. Göteborgs stadsguide Vad är på gång i Göteborg? Från och med idag 9 november kan alla slags byggärenden ansökas digitalt.

Bygglov göteborg - tror

Nyhetsbrev Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev! Länkar Vårt Göteborgs länksamling Till länkarna. Inkomplett Lego - vem har ansvaret - butiken eller tillverkaren? Till exempel måste fasadritningen vara en pdf och planritningen en annan, säger hon. Dessutom krävs bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkong eller uterum. Anmälan för braskaminer är det som hittills har varit mest populärt att göra via nätet, säger Evelina Ahlqvist Johnels, projektledare på stadsbyggnadskontoret. bygglov göteborg

Categories: svt se nyheter

0 Replies to “Bygglov göteborg”