Granskog

0 Comments

granskog

Böjningar av granskog, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, granskog, granskogen · granskogar · granskogarna. Genitiv, granskogs · granskogens · granskogars · granskogarnas. Ren granskog finns i princip i två varianter, enskiktad och likåldrig granskog och flerskiktad och olikåldrig. Den enskiktade granskogen är vanligen en kulturskog, dvs den är planterad efter en kalhuggning eller på en f.d. åker och har skötts med lövröjningar och gallringar. Denna granskogen är artfattig. skog av olika granarter som huvudträdslag, eventuellt kan också skog av ädelgranar, hemlock och douglasgran räknas hit. I svenskt skogsbruk definieras granskog som skog bestående av gran (Picea abies) till minst 70 % av volymen, övriga arter i gransläktena förekommer här inte i sådan omfattning att de kan utgöra. granskog Planteringar har dock förekommit även utanför granens naturliga växtområde. För andra betydelser, se Gran olika betydelser. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Tempererad regnskog dominerad av barrträd är ett sällsynt biom som främst förekommer i regnrika kusttrakter. Man har dock hittat granar på Fulufjället vars rotsystem innehar extrem ålder; flera är över 8 år. Samerna använde gran för båttillverkning. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. granskog

0 Replies to “Granskog”